«Nå konsentrerer vi oss om det vi kan best, og det er å selge varer til våre kunder. Ringstad Transport tar seg av transporten – og det er de best på!»
Atle Larsen - daglig leder, ØFAS

Effektiv distribusjon for Øfas

ØFAS (Østlandske Formidling AS) er leverandør av matvarer til dagligvarehandelen og storhusholdning. De leverer sjømat, vilt, kjøtt, grønnsaker, ris, hermetikk, sauser og spesialprodukter. Spesialprodukter importeres fra hele verden og forretningsidéen er å få disse spennende matvarene ut til kunder til best mulig pris. Ringstad Transport er en viktig partner i den daglige driften.

Ekstern samarbeidspartner

ØFAS er en aktør med 30 års erfaring som leverandør til dette markedet. Bedriften startet først opp med egne biler for transport av varer, frem til ca 8 år siden. Det var tidvis mye å gjøre og da var det samarbeidet med Ringstad Transport startet. Det koster å ha egne biler – de må alltid være fulle for at det skal bli lønnsomt. Det er også høye vedlikeholdskostnader på bilene. Etter hvert som Ringstad Transport fikk inn flere biler, ble det også flere muligheter for utvidet samarbeid om levering av transporttjenester og termotransport spesielt. ØFAS hadde en kontinuerlig vurdering om de skulle fortsette med egne biler eller satse på eksterne løsninger. Det ble det siste og det har de ikke angret på.

Fleksibel transportør

Et tettere samarbeid med Ringstad Transport førte med seg til flere fordeler:

  • Bedre utnyttelse av kapasitet: Ringstad Transport sørger alltid for fulle biler.
  • Slipper driftskostnader i forbindelse med vedlikehold av egne biler.
  • Ringstad Transport stiller med servicebil for hasteleveringer.

ØFAS har kundegrupper med ulike behov og krav til selve leveransen. Her opplever ØFAS at Ringstad Tranport kommer med løsningsforslag raskt og effektivt: – Et tett samarbeid over tid, gir god kommunikasjonen og jeg opplever Ringstad Transport som løsningsfokuserte. I kampanjeperioder bestiller vi ekstra biler i forveien, og med god planlegging får de varene ut til kundene til avtalt tid, forteller Larsen hos ØFAS.