I Vaillant er vi opptatt av å levere produktene i tide og yte god service til kundene våre. Personlig kontakt, oppfølging fra distributøren og pris var viktig for oss ved valg av transportør. Ringstad Transport oppfyller alle punktene.

Miljøvennlige oppvarmingsløsninger

Det er viktig å tenke miljø. Det vet de fleste nå. Noen velger å ta det på alvor og gjøre noe med det. De velger miljøvennlig og energieffektivt når de skal ha nye varmeløsninger.

Vaillant Group Norge AS ble grunnlagt i 2008 og har siden sommeren 2011 hatt sitt norske hovedkontor i Vestby. Vaillant er en av Europas ledende produsenter innenfor innovativ oppvarmings- og varmtvannsproduksjon. Vaillant tilbyr miljøvennlige, intelligente og energibesparende varmesystemer til eneboliger eller boligblokker samt individuelle løsninger til industrien og virksomheter.

Veien til klimavennlig oppvarming

Utfasingen av oljekjeler er i full gang etter at Stortinget vedtok et forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Og det er gode grunner til å bytte dem ut:

  • Du sparer penger. De gamle oljefyrene er ineffektive og bruker mye olje for å varme opp boligen.
  • Du øker tryggheten i boligen. I eldre oljeanlegg er det stor fare for lekkasje.
  • Reduserer CO2-utslipp. Oljefyring står for store klimagassutslipp og bidrar til lokal luftforurensning. Kutt utslipp og velg en miljøvennlig varmeløsning.

Vanlige husholdninger kan få tilskudd fra Enova for å skifte til mer miljøvennlige varmeløsninger. Da ligger mye til rette for utskiftning til et varmesystem som bruker fornybar energi som solenergi, vannkraft eller vindkraft. Varmepumper er kanskje mest kjent og mye brukt til å sikre varmeforsyning av eneboliger, tomannsboliger eller boligblokker. En varmepumpe utnytter energien fra bakken, grunnvannet eller i luften og gir betydelige besparelser på utgiftene til oppvarming.

Effektive varmepumper fra Vaillant

Vaillant har varmepumper som utnytter de naturlige og utømmelige energikildene. De forurenser ikke og gir en effektivitet opp til 75% av den energien som stammer fra naturens egen varme. Det er kun 25% som tilføres i form av elektrisitet.

Lager, levering og oppfølging

Vaillant selger via VVS-grossister, som igjen selger til rørleggerne som installerer produktene hos private kunder. De får produktene sine fra hovedlageret i Tyskland, som leverer til lageret på Vestby ikke langt fra Moss. Det et noe begrenset lagerkapasitet i Vaillants sine lokaler på Vestby og da er det behov for ekstra lagring hos Ringstad. Da tar Vaillant kontakt og lagrer et større parti med produkter hos Ringstad og tar ut varer fortløpende fra denne lagerbeholdningen.

Vaillant er avhengig av presis levering og god service for de profesjonelle kundene. Da det ikke er faste leveringer ut til kundene, trenger de en fleksibel transportleverandør.

I 2014 hadde Ringstad 476 sendinger for Vaillant, det er ca 10 sendinger i uken. Det meste er varmepumpesystemer. Vi i Ringstad følger opp med møter og statusoppdateringer. Det er nyttig for begge parter.

Alle transporter bestiller Vaillant selv, online, ut til grossistene og til privatkunder. Hvis det er noen spesielle leveringstider eller steder, avtales det over telefon. Ellers går alt elektronisk: fra bestilling til fakturering. Det er både tids- og kostnadsbesparende for begge parter.

Vi i Ringstad Transport er glade for samarbeidet med Vaillant og gleder oss til fortsettelsen!