Bestilling av transport

Bestilling av transport blir stadig mer sømløst, og nå er det mulig å bestille transport uansett hvor du måtte befinne deg

Bestilling av transport blir stadig mer sømløst, og den teknologiske utviklingen gjør det mulig å bestille transport uansett hvor du måtte befinne deg.
Det er imidlertid noen ting som er viktig å tenke på når du bestiller transport

Det er du som fraktbestiller som er ansvarlig for å følge reglene knyttet til bestilling av transport.

Altinn og treparts bransjeprogram for transport har nå utviklet en e-guide for transportbestilling.
Trykk på linken under for å få tilgang til e-guiden:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/e-guide-for-godstransport-pa-vei/