Kvalitet gjennom Fair Transport

Som ansvarlig Fair Transport- bedrift tar vi i Ringstad Transport AS vår del av ansvaret for en sikker, ren og ansvarlig transportnæring.

På Årvoll utenfor Moss finner du Ringstad Transport AS. Vi har et svært bevisst forhold til kvalitet. Vi er stolte av det gode ryktet vi har opparbeidet oss, både som samarbeidspartner og arbeidsgiver. Vi jobber alltid for å bli bedre, og for å skape trygge og gode arbeidsplasser for våre ansatte samt våre bileiere. Som et ledd i dette arbeidet benytter vi systemer og sertifiseringer som gjør at vi konstant forbedrer oss. NLF’s Fair Transport er en sertifisering hvor vi som bedrift må dokumentere vårt arbeid når det kommer til trafikksikkerhet, klima og miljø, samt ansvar for å sørge for trygge og gode arbeidsvilkår.

Har jevnlige fellesmøter

Bedriften har kontrakt med mellom 45 og 50 bileiere. Men selv om selskapet leier inn transportører fremfor å eie egne biler, skyver vi ikke kvalitetsarbeidet over på neste ledd.
– Selv om de ikke er ansatt hos oss, er vi et team. Vi er avhengige av dem og av at de er gode ambassadører for bedriften. Vi arrangerer jevnlige fellesmøter og kurs hvor vi tar for oss forskjellige temaer innen blant annet trafikksikkerhet, lastesikring, og kjøre- og hviletid.

Et konkurransefortrinn

Vi i Ringstad Transport AS mener at Fair Transportordningen kommer som bestilt i en tid hvor transportkjøpere nærmest skriker etter kvalitetsdokumentasjon. – Vi ser at kundene våre stiller stadig større krav til sine underleverandører. Det gjelder hele verdikjeden. Å benytte tjenester fra Fair Transport-bedrifter bidrar til å gi en trygghet om at vi er en god leverandør.