Referanser

Vaillant Group Norge AS

I Vaillant er vi opptatt av å levere produktene i tide og yte god service til kundene våre. Personlig kontakt, oppfølging fra distributøren og pris var viktig for oss ved valg av transportør.

Rival AS

Våre produkter er krevende gods å transportere. Ringstad Transport vet å behandle godset bra og de yter god service. Punktlighet er viktig og her leverer de hver gang.

ØFAS

ØFAS (Østlandske Formidling AS) er leverandør av matvarer til dagligvarehandelen og storhusholdning. Ringstad Transport er en viktig partner i den daglige driften.