Våre produkter er krevende gods å transportere. Ringstad Transport vet å behandle godset bra og de yter god service. Punktlighet er viktig og her leverer de hver gang.
Bent-Erik Aga-Thoresen

Krevende gods krever sin transportør

Rival leverer skyvedører og innredningssystemer til privat- og bedriftsmarkedet. Firmaet ble etablert i 1993 og har 23 medarbeidere. Garderobeløsningene er alle egenutviklet og produksjonen foregår i møbelfabrikken på Vestby, ca 4. mil sør for Oslo, hvor også administrasjonen er lokalisert.

Rival baserer seg på salg via forhandlere, som er spredt utover hele landet – også i flere europeiske land og USA. I Norge transporteres de ferdige produserte løsningene ut til forhandlerne, som monterer hos sluttkunde. Ringstad Transport kjører for Rival på Østlandet og leverer også direkte til sluttkunden om forhandleren har bestilt det. Leveres varene direkte, unngår de omlast og risikoen for skader blir mindre.

Forsiktighet ved transport

– Løsningene fra Rival er krevende gods å transportere, forteller Bent-Erik Aga-Thoresen, daglig leder hos Rival. Det er både innrednings- og garderobeløsninger som består av glass, speil og innredningsdelene krever forsiktig behandling, forteller han. Da Rival startet opp, var det Vestby Varetaxi som tok seg av transporten. Senere, da Ringstad Transport kjøpte opp Vestby Varetaxi, valgte Rival å fortsette med Ringstad som sin transportleverandør. – De behandler godset bra, og har videreført den gode servicen vi fikk hos Vestby Varetaxi, forteller Aga-Thoresen. – I tillegg har de god dekning på Østlandet hvor mange av våre forhandlere holder til.

Presise leveringer til større prosjekt

Det er viktig med presise leveringer. Ikke bare jobber forhandlerne ut mot privatkunder, men også med større prosjekter hvor det skreddersys løsninger, for eksempel ved bygging av nye leiligheter. Da er det viktig å levere varene presist. Mens krana og montøren er tilstede. Og her føler Rival seg trygg på at produktene blir levert til avtalt tid. Hver gang.