Våre tjenester

Budbil / Express

Når det virkelig haster, sørger vi for at varene kommer raskt og effektivt frem med budbil. Vi i Ringstad Transport sender budbiler i hele Norge – uansett størrelse på lasten.

Termotransport

Ringstad Transport frakter alt gods som har behov for temperert transport, som frukt, meieriprodukter, maling, kjøtt og fisk.

Stykkgods

Ser du etter en transportør som kan kjøre varen fra A til B, med minimal omlast og unødig håndtering? Vi frakter ditt stykkgods på en rimelig og effektiv måte.

Partilast

Lastebiltransporten vår har ingen begrensninger, verken når det kommer til størrelse på lasten eller geografisk område.

ADR-transport

Trenger du å transportere brennbar væske eller annet farlig gods? Vi har godkjente biler og sjåfører for ADR-transport.

Lager

Behov for varehotell, korttidslagring, langtidslagring, ommerking eller pakking? Vi løser dine lager- og logistikkbehov raskt, rimelig og effektivt.

Omlast

Terminalen for omlasting ligger like ved E6, et par minutters kjøring fra Marché Rygge. Den er utstyrt med tre lasteramper, snile og truck.

Følgebil

Følgebil har som oppgave å
varsle, dirigere og sikre trafikken rundt spesialtransporten.