Stykkgods

Ser du etter en transportør som kan kjøre varen fra A til B, med minimal omlast og unødig håndtering? Vi frakter ditt stykkgods på en rimelig og effektiv måte.

Stykkgods

Ser du etter en transportør som kan kjøre varen fra A til B, med minimal omlast og unødig håndtering? Vi frakter ditt stykkgods på en rimelig og effektiv måte.

Den optimale transportløsningen for din bedrift!

Som kunde kan du være trygg på at varene dine kommer frem på en sikker og økonomisk måte. Vi henter godset hos avsender og etterstreber direkte frakt til mottaker i samlast med øvrig gods fra andre kunder. Dette sikrer god transportøkonomi og ikke minst lav risiko for skader

Vårt faste rutenett dekker Østfold, Vestfold, Telemark, Akershus, Oslo og store deler av Buskerud. I tillegg har vi flere ukentlige avganger til Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Stykkgods betrakter vi som frakter opp til 2500 kg, eller inntil 2 paller. Dette kan være alt fra mindre pakker, til større kolli. Godset kan være sekker, esker, paller og alt fra mindre pakker til større kolli. Sendingene samlastes i vårt rutenettverk.

Gods utover denne størrelsen, kalles partilast. Vi frakter også dette fra dør til dør på samme måte. Her har vi ingen begrensninger i størrelse. I tillegg etterstreber vi også her direktefrakt fra A til B.

Nødvendig data

Hva skal fraktes? Antall kolli, hvordan kolli (pall/esker/sekker)

  • Henteadresse
  • Leveringsadresse, og hva er ønsket leveringstid.
  • Vekt og transportmål på sendingen
  • Byggeplass/privat levering, her er det påkrevet med kontaktperson og telefon vi kan nå mottaker på.

Når du har dine data klar for din sending, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Våre dedikerte befraktere vil vinne en økonomisk transportløsning i vårt system som passer akkurat for deg og din sending.

Fordelene ved å minimere terminalbruk og kjøre direktetransport i samlast er åpenbare. Du sikres en pris som kun er for din sending, i fellesskap med våre andre kunder. Du sikres unødig omlast, noe som minimerer risikoen for så vel skader som unødige forsinkelser. Innenfor vår lokale distribusjonsnett har vi ikke faste dager på henting/levering, men dette utføres på daglig basis. Vi har også sikret kapasiteten hos oss med flere daglige avganger på «populære» distanser.

Service er viktig

Vi etterstreber en høy servicegrad, og hos får du på forespørsel nummeret direkte til sjåføren som kjører bilen med dine varer om det skulle være behov for dette. I tillegg har vi vår vakttelefontjeneste, slik at du som kunde, kan nå oss døgnet rundt hele året. Dette gjelder også i høytider. Vi er aldri mer enn en telefon unna.

Din transportør, er ditt ansikt utad til dine kunder. Derfor har vi strenge krav til alle som kjører hos oss. Dette går på så vel sjåfør som kjøretøy. Vi har en solid internkontroll som ivaretar dette. Vi tør påstå at vi har Norges dyktigste og ikke minst hyggelige sjåfører. Du skal være sikret en god kundeopplevelse med oss som transportør.