Et miljøfyrtårn i bransjen

Som eneste transportbedrift i det som tidligere het Østfold fylke er Ringstad Transport stolte av sitt Miljøfyrtårn-diplom.

Som eneste transportbedrift i det som tidligere het Østfold fylke er Ringstad Transport stolte av sitt Miljøfyrtårn-diplom. – Vi tror på kombinasjonen vekst og en miljøvennlig profil, sier Mona Renander, verneombud og prosjektleder i bedriftens miljøsertifisering.

En trygg og sikker leverandør

Nylig mottok Ringstad Transport sitt diplom som Miljøfyrtårn av ordfører i Moss, Hanne Tollerud. – Vi tror på kombinasjonen vekst og en miljøvennlig profil selv i vår bransje, sier Terje Ringstad, daglig leder i Ringstad Transport. Denne satsningen er en viktig del av selskapets merkevarebygging og en garanti for at kundene velger en trygg og sikker leverandør.

Et godt eksempel

Og nettopp fordi Ringstad Transport er en anerkjent aktør i transportbransjen, var det viktig for de å gå foran med et godt eksempel. Ringstad ønsker å vise at de er en seriøs aktør som tar både HMS og miljø på alvor, hvilket var motivatoren for å starte prosessen for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Bedriften har siden 2002 arbeidet aktivt med HMS-arbeid i bedriften, og har som mål å være en inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Nå er også miljøsatsingen satt på dagsorden.

En økende bevissthet

Både kunder og samarbeidspartnere blir mer og mer bevisste. Miljøfyrtårn er et anerkjent effektivt verktøy for sertifisering og ledelse, og hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Kurs og temakvelder

Av viktige HMS tiltak vises det til tett samarbeid med bileiere og sjåfører med fokus på kursing. De interne kurskveldene tar for seg temaer som sikkerhet, trygg og økonomisk kjøring og lastsikring, men også helseperspektiver som søvn og mat.

En ny bilpark er på vei

For mange bedrifter er det fortsatt skummelt å tenke grønt, men for Ringstad Transport oppleves det som både viktig og samlende å være med på å ta ansvar. Bedriften drives av et ønske om at de “alltid skal bli bedre”, og for å leve opp til dette handler det om å sette seg mål. Og mål for fremtiden mangler det ikke på!

Alle våre biler skal fornyes i løpet av en 5-6 års periode, og kravet er da at de nye bilene svarer til Euro 6 standard, forteller Mona.

Ta ansvar og følge med i tiden

Selve prosessen frem til sertifiseringen som Miljørfyrtårn beskrives som utfordrende og spennende.

Ledelsens ønske om å være en ansvarlig og inkluderende bedrift, smitter igjen over på bileierne, og dermed er det enkelt å forankre prosjektet i bedriften og blant våre samarbeidspartnere, forteller Mona Renander. I oppstartsfasen ble vi anbefalt av stiftelsen Miljøfyrtårn.no å engasjere et konsulentbyrå. Valget falt på Jan Vogt hos Totalmiljø AS, som har lang erfaring i å veilede bedrifter på veien mot Miljøsertifisering.

Eksterne konsulenter ble en god investering

Konsulenten Ringstad Transport engasjerte har guidet og veiledet de gjennom hele prosessen, og påsett at de har fulgt alle krav og retningslinjer. Det har tidvis vært mye å sette seg inn i, men konsulenten har hele veien veiledet de stødig på hva de skal ha fokus på for å komme videre i prosessen. Han har fungert som en ekstern sensor for hva som vil godkjennes/ikke, og hele tiden sørget for rett fremdrift.

Jeg er ikke i tvil om at investeringen vi valgte å ta ved å benytte oss av en ekstern konsulent, har spart oss for både tid, penger og ikke minst mange spørsmål. Det har vært en trygghet å kunne støtte seg til konsulenten gjennom hele prosessen fra start til vi i oktober 2019 ble sertifisert som Miljøfyrtårn, sier Mona Renander som har vært sentral i prosjektgruppen hos Ringstad.

Full fokus på små grep

For Ringstad var det gledelig å erfare at mange av HMS kravene allerede var på plass, og godt innarbeidede rutiner og standarder i bedriften. Prosessen har ført til større fokus på avfallshåndtering, betraktelig lavere energibruk og ikke minst konkurransefordeler.

Det er viktig for Ringstad Transport å tilfredsstille de krav som settes med tanke på miljømessige forhold, sier Terje Ringstad.

Resultatet av sertifiseringen, kan med andre ord oppsummeres som en fordel for Ringstad Transport, deres ansatte, kunder og miljøet!